Zápis do MŠ

Informace o termínech zápisů k povinné předškolní a povinné školní docházce


Formuláře k vyplnění:
Žádost ke stažení zde.
Evidenční list ke stažení zde.
K zápisu prosíme přineste formuláře již vyplněné, řízení se tím urychlí. Děkujeme.


Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v období od 2. května do 16. května.Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 

Termín zápisů do roudnických mateřských škol zřizovaných Městem Roudnice nad Labem je stanoven na 6. až 7. 5. 2024 od 8:00 do 15:00

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2024 věku pěti let.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit takové dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud se jeho dítě v mateřské škole ještě nevzdělává.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce donese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


Kritéria ke stažení zde.