Historie naší mateřské školy

Počátky Mateřské školy v Dobrovského ulici se datují již od roku 1928, kdy bylo rozhodnuto o její výstavbě. Na úhradu stavebních nákladů přispěla Spořitelna města a také rodina Eitingonová.

 

Otevření této školy, pojmenované Masarykova Mateřská škola, datujeme od počátku 20. století.

 

 

„Budova jest ze všech stran obklopena zahradou, jest tam velké, stinné hřiště, nízký basén pro osvěžení dětí v horkých dnech, byty pro učitelku i opatrovnici.“ (citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 4)

Stavbu navrhoval stavitel Josef Hrouda. Funkce budovy byla předem dána a tak vycházela vstříc požadavkům pro provoz mateřské školy.

 Historie mateřských škol v Roudnici nad Labem započala již na konci 19. století, kdy zde byla v roce 1888 zřízena první soukromá mateřská škola v již postaveném domku – adaptovaném pro účely mateřské školy. „Návštěva dítek v této první městské mateřské škole byla mimořádně vysoká. Nemohly býti přijaty všechny přihlásivší se dítky, ač by je matky byly rády ponechaly pod dohledem vedoucí učitelky, aby se bez obavy o své miláčky mohly věnovati svým pracím. Jednalo se většinou o děti z Bezděkova, kde bydleli většinou dělníci, řemeslníci a živnostníci, rodiny s větším počtem dětí. Proto rozhodla se městská rada se starostou Josefem Kobrem v čele, otevříti ještě jedno oddělení mateřské školy přímo na Bezděkově. (citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 1)
V první světové válce byly všechny školy i školky zabrány k účelům vojenským. (citace z kroniky školy, 1947, Albína Navrátilová, str. 2)
ŘEDITELKY PŮSOBÍCÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Navrátilová Albína od 28. 10. 1928
Plimeková Růžena od 25. 7. 1932
Vysoká Marie od 1. 6. 1929
Štěpánková Jarmila od 1. 4. 1955
Johanovská Marie od 20. 4. 1953
Drbová Helena od 1. 9. 1969 Mateřská dovolená
Hrabová Eva od 1. 9. 1971 /Drbová Helena od 1. 9. 1969 Mateřská dovolená/
Drbová Helena od 1. 9. 1972
Hrabová Eva od 1. 9. 1976
Reifová Eva od 1. 9. 1977
Němcová Jana od 1. 9. 1979
Kolková Miloslava 1. 4. 1982
Cymbrylová Eva od 2. 6. 1990
Dvořáková Jaroslava od 1. 9. 1999 /Krulíková/
Bílková Petra od 8. 11. 2010
Francová Zuzana od 1. 1. 2013
Budova mateřské školy je patrová, v současné době má dvě třídy v přízemí, dále jsou zde šatny a sociální zázemí pro děti i pedagogy. V prvním patře se nachází ložnice dětí, sociální zařízení, ředitelna a sborovna s kanceláří pro vedoucí stravování. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí – mladší – Berušky a starší – Sluníčka.
Dle hygienických požadavků je ve třídě Berušek umístěno 21 dětí a ve třídě Sluníček 24 dětí.
Obě třídy jsou vybaveny vhodným dětským nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, hudebními nástroji a tělovýchovným nářadím.
Ke škole patří zahrada s pískovištěm a záhonem, který obhospodařují děti s učitelkami. Nachází se zde i zahradní skluzavka, houpačky, domeček pro děti, zahradní domek s altánem na ukládání hraček a výchovnou práci ve venkovním prostředí. Dopravní hřiště je opatřeno bezpečnostním povrchem.
MŠ je od roku 2005 příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je město Roudnice nad Labem.
MŠ postupně procházela několika rekonstrukcemi.
Za působení ředitelky Cymbrylové se vybudovalo nové sociální zařízení v prvním patře budovy; zde se původně nacházel byt.
Během působení ředitelky Krulíkové byla vybudována nová kuchyň v podzemních prostorách školy, která byla přesunuta z přízemí, také zde vznikla nová prádelna. Budova dostala novou fasádu a byl vyměněn plot před školou; v prvním patře byla zbudována ředitelna a provedla se výměna topných těles, sprcha byla přesunuta do prvního patra a na jejím místě bylo zbudováno WC pro zaměstnance. Proběhla rekonstrukce zahrady. Také byl zazděn boční vchod, který byl nahrazen oknem.
Ředitelka Bílková zajistila rekonstrukci sociálního zařízení v dětských umývárnách a WC, vybudování nové šatny pro třídu Sluníček, obnovu pískovišť, včetně zakrytí. V roce 2011 byla škola pojmenována jako Mateřská škola Kytička.
Výměna oken za plastová proběhla v letech 2013 a 2015 za působení ředitelky Francové, ve stejném roce se také rekonstruovala vstupní chodba školy. V létě roku 2014 se kompletně zrekonstruovala ložnice dětí. Během jara a léta roku 2015 prošla celá budova školy velkou rekonstrukcí (zateplení budovy vně i uvnitř, byla zrekonstruovaná půda školy, byl vyměněn plot a vstupní brána školy. Rekonstrukcí prošla také zahrada školy, kde byl položen povrch s dopravním hřištěm a dalšími doplňky. Od 22. 1. 2019 byla škola opět přejmenována jako Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem.
Budova Mateřské školy si až do současnosti zachovala původní vzhled.

Dobové dokumenty - citace z kroniky Mateřské školy.

.