Školní vzdělávací program "Po celý rok, do přírody krok"

Celý program směřuje ke splnění konkretizovaných očekávaných výstupů, které rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.

 

Třídní vzdělávací program pro všechny třídy - témata a podtémata
Září - Rodina a mateřská škola 1. Poznáváme se
2. Co kdo dělá
3. Domácí mazlíčci


Říjen - Plody podzimu 1. Zvířátka v lese
2. Ovoce a zelenina
3. Lesní rostliny


Listopad - Koloběh života 1. Hrátky se vzduchem - počasí
2. Den a jeho části
3. Roční období


Prosinec - Předvánoční těšení 1. Mikuláš a čert
2. Tradice
3. Vánoce


Leden - Když je (není) bílá peřina 1. Ptáčci a zvířátka u krmítka
2. Vodní kouzla
3. Pohádky


Únor - Zimní nástrahy 1. Lidské tělo
2. Maškarní rej
3. Sportujeme


Březen - Poznáváme okolí 1. Květiny na jaře
2. Škola
3. Naše město


Duben - Na statku 1. Velikonoce
2. Užitková zvířata
3. Jak co roste


Květen - Na louce u vody 1. Vyrábíme z lásky
2. Život u vody

3. Broučci a motýli


Červen - Naše planeta 1. Česká republika
2. Letíme, jedeme, plujeme
3. Exotická místa a zvířata