Zaměstnanci MŠ

 

Mgr. Zuzana Francová, ředitelka

Klára Hartmanová, učitelka, zástup za MD

Vlasta Matoušková, učitelka

Bc. Markéta Třešňáková, učitelka

Zuzana Červená, školnice-uklízečka

Bc. Jana Radová, vedoucí školního stravování/školní asistentka

Andrea Mejzrová, kuchařka

Ing. Blanka Stará, účetní + mzdy